А. Въведение

Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да го пазим. Тази политика обяснява какво ще правим с личната ви информация.

Съгласието за използването на бисквитки в съответствие с условията на тази политика при първото посещение на нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Събиране на лична информация

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:

информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система;

информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферала, продължителността на посещението, изгледите на страници и навигационните пътеки към уебсайта;

информация, като имейл адреса си, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;

информация, която въвеждате, когато създавате потребителски профил на нашия уебсайт – например вашето име, снимки на потребителски профил, пол, рожден ден, статус на връзката, интереси и хобита, данни за образованието и подробности за заетостта;

информация, като вашето име и имейл адрес, които въвеждате, за да настроите абонаменти за нашите имейли и / или бюлетини;

информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате, или транзакции, които извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта;

информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение да я публикуваме в интернет, която включва вашето потребителско име, снимки на профили и съдържанието на вашите публикации;

информация, съдържаща се във всяка комуникация, която ни изпращате по имейл или чрез нашия уебсайт, включително нейното комуникационно съдържание и метаданни;

всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личната информация на друго лице, трябва да получите съгласието на това лице както за разкриването, така и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази политика

В. Използване на личната ви информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:

администриране на нашия уебсайт и бизнес;

персонализиране на нашия уебсайт за вас;

даване на възможност за използване на услугите, достъпни на нашия уебсайт;

изпращане на стоки, закупени чрез нашия уебсайт;

предоставяне на услуги, закупени чрез нашия уебсайт;

изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;

изпращане на нетърговски търговски комуникации;

изпращане на имейл известия, които сте поискали специално;

изпращайки ви нашия имейл бюлетин, ако сте го поискали (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от бюлетина);

изпращаме ви маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнеса на внимателно подбрани трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес, по пощата или, когато сте се съгласили специално за това, по имейл или подобна технология (можете да ни информирате на по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингови комуникации);

предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители (но тези трети страни няма да могат да идентифицират никой отделен потребител от тази информация);

справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или относно вас, свързани с нашия уебсайт;

запазване на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами;

проверка на спазването на условията и реда, регулиращи използването на нашия уебсайт (включително наблюдение на лични съобщения, изпратени чрез нашия уебсайт услуга за частни съобщения); и

други приложения.

Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.

Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контроли за поверителност на уебсайта.

Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на която и да е трета страна за техния пряк маркетинг на която и да е трета страна.

Г. Разгласяване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика.

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

до степента, в която се изисква от нас по закон;

във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства;

с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);

на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме); и на всяко лице, за което ние основателно вярваме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според наше разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация.

С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Д. Международни трансфери на данни

Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между която и да е от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с настоящата политика.

Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Е. Запазване на лична информация

Този раздел определя нашите политики и процедура за запазване на данни, които са предназначени да гарантират, че спазваме законовите си задължения относно запазването и изтриването на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цел, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази или тези цели.

Независимо от другите разпоредби на този раздел, ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

до степента, в която се изисква от нас по закон;

ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства; и

с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

Ж. Сигурност на личните ви данни

Ще вземем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на личната ви информация.

Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни финансови транзакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от технологията за криптиране.

Вие признавате, че предаването на информация по интернет е по своята същност несигурно и не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Вие сте отговорни за запазването на поверителна паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влизате в нашия уебсайт).

З. Изменения

Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

И. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която държим за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното:

плащането на такса  и предоставянето на подходящи доказателства за вашата самоличност.

Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.

Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.

На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

Й. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. „Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „постоянни“ бисквитки, или „сесионни“ бисквитки: трайната „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената й дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; бисквитката за сесия, от друга страна, изтича в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките Ние използваме както за сесия, така и постоянни бисквитки на нашия уебсайт.

Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу:

ние използваме Google Analytics и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребители посещават уебсайта;

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки – например:

в Internet Explorer можете да блокирате бисквитките, като използвате настройките за отмяна на бисквитките, които са достъпни, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;

в Firefox можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметка „Приемане на бисквитки от сайтове“; и

в Chrome можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтове от настройка на всякакви данни “В заглавието„ Бисквитки “.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Можете да изтриете бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър – например:

в Internet Explorer трябва ръчно да изтриете файлове с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835);

в Firefox можете да изтриете бисквитките, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за историята“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“ ; и

в Chrome можете да изтриете всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“ и след това изберете „Изтриване на бисквитките и друг сайт и плъгин данни “, преди да кликнете върху„ Изчистване на данните за сърфиране “.

Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.